Hem

Reagenzgläser und gelbe Blasen, close-up.Vi har flyttat! Ni hittar oss nu på Sjukvårdsregion Mellanssveriges webbplats: sjukvardsregionmellan.se/regionalt-biobankscentrum-rbc/

Regionalt biobankscentrum (RBC) Mellansverige  är en gemensam resurs för regionerna i sjukvårdsregionen (Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro).

RBC arbetar med frågor som berörs av biobankslagen. Biobankslagen är den lag som reglerar hur vävnadsprov från människa får sparas och användas. Lagen ska skydda provgivarens integritet vid insamling, förvaring och användning av vävnadsprov. Prov används i första hand för vård och behandling. Men lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

RBC är ett regionalt service- och kompetenscentrum och ett stöd till respektive regions biobanksorganisation, vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och allmänhet i frågor som berörs av biobankslagen. Detta bl.a. genom att ge råd och stöd, att tillhandahålla informationsmaterial och administrera hanteringen av tillgång till prov i vissa multicenterstudier.

RBC ansvarar också för införandet av regionens del av Svenska biobanksregistret, SBR. Som är ett spårbarhetsregister för biobanksprov.

RBC arbetar för bra regional infrastruktur och samarbeten i regionen för att främja forskning.

För samråd angående planering och styrning av RBCs verksamhet finns ett Regionalt biobanksråd bestående av regionernas biobankssamordnare samt RBC-chef.

På denna hemsida kan du hitta information som är specifik för Uppsala Örebro sjukvårdsregion. De flesta dokument och riktlinjer är dock nationellt framtagna och hittas därmed på biobanksverige.se

Viktig information till dig som vill fortsätta att vara i kontakt med Regionalt biobankscentrum i Mellansveriges sjukvårdsregion (RBC)
RBC värnar om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd i våra kontakter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur RBC hanterar dina personuppgifter.

Inför den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 har RBC skapat en integritetspolicy för kontakter som beskriver hur RBC hanterar din personliga information och varför. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy HÄR>>

Har ni frågor om GDPR mejla till:
dataskyddsombud@regionuppsala.se