Allmänhet

SANG ANALYSEBLOOD ANALYSISInom vården sparas ofta prov, t.ex. cell-eller vävnadsprov. Ditt prov sparas i första hand för din egen vård och behandling, för att du som patient ska få en så bra och säker vård som möjligt. Prov kan också användas till utbildning, kvalitetssäkring och forskning.

Forskning på prov är värdefullt för att vården ständigt ska utvecklas och för att vi ska få bättre och effektivare behandlingar. Forskningsprojekt måste alltid godkännas av en etisk prövningsnämnd som bedömer om projektet är viktigt för vården och om det kan genomföras utan att patientens personliga integritet kränks. Läkemedelsprövningar måste även godkännas av läkemedelsverket.

För att ett prov ska få sparas i en biobank krävs ett samtycke från dig som provgivare. Ett informerat samtycke innebär att du som patient/provgivare har förstått och tagit ställning till information om att provet sparas. Ditt beslut ska dokumenteras på remiss till laboratorium eller i annan journalhandling.

Många prov som tas för vård och behandling kasseras efter analys, t.ex rutinprover inom klinisk kemi. Det blir då aldrig aktuellt att lämna samtycke för att prov får sparas i en biobank.

För forskningsändamål eller kliniska prövningar finns ofta ett separat samtyckesformulär för studien/projektet.

På biobanksverige.se finns informationsblad till dig som ska lämna prov, dessa finns att tillgå på ett flertal språk. Om du som patient ändå känner dig osäker på vad detta innebär för dig, tveka inte att fråga din läkare eller sjuksköterska.

Om du inte vill att ett prov skall sparas alls eller för något speciellt ändamål ska du fylla i en nej-talong. Information samt nej-talonger finns att hämta på biobanksverige.se  Se även under länkar Biobankssamordnare/nej talong, för mottagare av nej-talonger och information.

Vanliga frågor och svar finns på biobanksverige.se  under genvägen ”frågor och svar” i menyn högst upp på startsidan.