Anmälan till work-shop i Uppsala Örebro sjukvårdsregion 15 november 2018

Målet med dagen är att informera och diskutera nuvarande processer, förbättringsområden och sjukvårdsregionala samarbeten för tillgång till befintliga vävnadsprov vid etikgodkänd forskning.

Tid: 15 november 2018
Plats: Örebro universitetssjukhus, Örebro
Lokal: Hörsal C3, Campus-USÖ (X-huset)

Program
09.30 – 10.00 Kaffe/te och smörgås

10.00 – 10.10 Välkommen

10.10 – 10.50 Biobanksavtal för befintliga prov Therese Fagerqvist, Lagkrav, hur går det till. RBC Uppsala Örebro Finns förbättringsområden och förslag?

10.50 – 11.50 Uttagsprocesser för befintliga prov och Hanna Fransson, snabb inklusion av patienter vid kliniska Landstinget i Värmland studier. Karin Johansson, Hur fungerar det? Region Örebro län

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Tjänster och service för vävnadsprov, t ex Helena Hermelin, snittning och stansning. Landstinget Dalarna Finns alla tjänster tillgängliga i hela vår Maria Svensson, sjukvårdsregion? Hur vill ni som användare Region Örebro län få information och vilka tjänster och service finns?

14.00 – 14.40 Tillgång till vävnadsprov från flera Jonna Berggren Fridfeldt, huvudmän nationellt. Hur enkelt är det? Urologiska kliniken, En forskare berättar om sina erfarenheter Region Örebro län

14.40 – 15.00 Fika

15.00 – 15.30 Diskussion – hur kan vi arbeta för att Alla underlätta tillgången till befintliga vävnadsprov?

15.30 – 15.50 Övriga frågor och sammanfattning

15.50 – 16.00 Avslutning

Work-shopen är avgiftsfri, men anmälan behövs för att kunna beräkna antal personer som kommer och om det finns kostönskemål.

Anmäl er här:https://link.webropolsurveys.com/S/E06592B62EFBEF9C