Anmälan till work-shop i Uppsala Örebro sjukvårdsregion 15 november 2018

Målet med dagen är att informera och diskutera nuvarande processer, förbättringsområden och sjukvårdsregionala samarbeten för tillgång till befintliga vävnadsprov vid etikgodkänd forskning.

Tid: 15 november 2018
Plats: Örebro universitetssjukhus, Örebro
Lokal: Hörsal C3, Campus-USÖ (X-huset)

Program
09.30 – 10.00 Kaffe/te och smörgås

10.00 – 10.10 Välkommen

10.10 – 10.50 Biobanksavtal för befintliga prov , Lagkrav, hur går det till. Finns förbättringsområden och förslag? Therese Fagerqvist, RBC Uppsala Örebro

10.50 – 11.50 Uttagsprocesser för befintliga prov och , snabb inklusion av patienter vid kliniska  studier. , Hur fungerar det? Hanna Fransson,Landstinget i VärmlandKarin Johansson, Region Örebro län

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Tjänster och service för vävnadsprov, t ex , snittning och stansning. Finns alla tjänster tillgängliga i hela vår  sjukvårdsregion? Hur vill ni som användare få information och vilka tjänster och service finns? Helena Hermelin Landstinget Dalarna, Maria Svensson Region Örebro län

14.00 – 14.40 Tillgång till vävnadsprov från flera , huvudmän nationellt. Hur enkelt är det? Urologiska kliniken, En forskare berättar om sina erfarenheter Jonna Berggren Fridfeldt Region Örebro län

14.40 – 15.00 Fika

15.00 – 15.30 Diskussion – hur kan vi arbeta för att Alla underlätta tillgången till befintliga vävnadsprov?

15.30 – 15.50 Övriga frågor och sammanfattning

15.50 – 16.00 Avslutning

Work-shopen är avgiftsfri, men anmälan behövs för att kunna beräkna antal personer som kommer och om det finns kostönskemål.

Anmäl er här (senast 9 november):https://link.webropolsurveys.com/S/E06592B62EFBEF9C