Författararkiv: Jessica Seger

Biobanksrapport för Uppsala Örebros sjukvårdsregion

För dig som vill veta mer om biobanksområdet i Sverige och sjukvårdsregionen Uppsala Örebro finns en ny biobanksrapport för år 2017 tillgänglig.

Regionalt biobankscentrum (RBC) i Uppsala  Örebro sjukvårdsregion har tagit fram rapporten med hjälp av  regionernas biobankssamordnare sammanställt statistik och information.

Biobanksrapport för Uppsala Örebro sjukvårdsregion 2017

Förändringar gällande biobanksansökningar enligt Multicenterprincipen

Den 1 januari ändras organisationen med de regionala etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas.

Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som sedan fördelar ut uppdragen till regionerna.

Detta kommer innebära att multicenteransökningar för studier med etikgodkännande efter den 1 januari 2019 ska skickas till Regionalt Biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där forskningshuvudmannen/ huvudansvarig forskare/prövare är lokaliserad.

För studier med etikgodkännande innan den 1 januari 2019, ska ansökan skickas till Regionalt Biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där etikprövningen är utförd.

Om du har frågor eller behöver vägledning med din ansökan så kontakta oss på Regionalt Biobankscentrum (RBC) i Uppsala Örebro.

Förändring i Biobankslagen januari 2019

Från den 1 januari 2019 sker en förändring i Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården (biobankslagen).

Förändringen sker med anledning av anpassning av svensk lagstiftning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar och handlar om ett utökat undantag från lagens tillämpningsområde.

Du kan läsa mer om förändringen på Biobank Sverige webbplats HÄR >>

Regionalt Biobankscentrum Uppsala Örebro söker IT-samordnare

Referensnr AS1206/2018
Sista ansökan 5 dec 2018
Förvaltning Akademiska Sjukhuset
Arbetsplats Regionalt cancercentrum

Regionalt biobankscentrum (RBC) Uppsala-Örebro är ett av Sveriges sex regionala biobankscentrum (www.rbcuppsalaorebro.se). RBC är ett sjukvårdsregionalt kompetenscentrum för landstingens/regionernas biobanksorganisation, vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och allmänhet i frågor som berörs av biobankslagen.

RBC samordnar även flera sjukvårdsregionala projekt för att förbättra möjligheterna att bedriva medicinsk forskning involverande biobanksprov. De sex regionala biobankcentrumen ingår i det nationella samarbetsorganet Biobank Sverige (www.biobanksverige.se).

Vår verksamhet
Regionalt biobankscentrum (RBC) är en gemensam resurs för landstingen i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Vi arbetar både nationellt och sjukvårdsregionalt med frågor som berörs av biobankslagen och biobanksinfrastruktur. RBC ligger organisatoriskt under Regionalt cancercentrum (RCC) och vi är belägna på Uppsala Science Park område intill Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ditt uppdrag
Den aktuella tjänsten innebär bl.a. att ge stöd till landstingen/regionen i Uppsala Örebro sjukvårdsregion vid införande av Svenska biobanksregistret och när registret är infört, ge support till landstingen/regionerna och RBC gällande registret, medverka och arbeta med nya krav gällande behov av utveckling och hantera förfrågningar till registret.
medverka i sjukvårdsregionala och nationella projekt för framtagande av plan och genomförande av en nationell sjukvårdsintegrerad IT-infrastruktur för biobanker för forskning.
arbete med kravdokumentation genom att kunna omvandla verksamhetens (RBCs och landstingen/regionens) behov till krav, exempelvis ärendesystem för biobanksansökningar och handläggning av dem.
hantera avtal gällande IT-system och licenser
samordna verksamhetens behov och hantera frågor för uppfyllande av dataskyddsförordningen (GDPR). Denna arbetsuppgift gäller både för RBC och RCC.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom systemvetenskap, medicinsk informatik eller annan likvärdig utbildning
arbetat med informationsmodeller, integration och kravdokumentation
ett stort intresse och engagemang för utveckling och samordning inom IT-området
har erfarenhet av att samordna eller leda projekt
har erfarenhet av praktiskt arbete som utvecklare, IT-arkitekt eller motsvarande inom vårdsektorn och/eller klinisk forskning
akademisk utbildning inom systemvetenskap, medicinsk informatik eller annan likvärdig utbildning.

Det är meriterande om du har:
arbetat med biobanksfrågor, kvalitetsregister och/eller forskning och utveckling och erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
arbetat med IT-arkitektur inom vården och har erfarenhet av modern IT arkitektur teknologier för att koppla mellan olika system.
erfarenhet av moln teknologier för säkrad datahantering
erfarenheter eller kännedom av nationella infrastrukturer inom e-hälsa

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna ställer krav på mycket god för­måga och lyhördhet att hantera flera intressenters olika önskemål, liksom att kunna leda och medverka i team. Du har mycket god förmåga att kommunicera på ett tydligt och enkelt sätt samt dokumentera, på såväl svenska som engelska i båda tal och skrift. Du har förmåga att ta initiativ till och vara drivande i utvecklingsdiskussioner samt kunna skapa möjligheter och lösningar även när det finns hinder och problem.

Vi erbjuder
Tillsvidaretjänst på 100%, 90% vid RBC och 10% vid RCC.

Vill du veta mer?
Sonja Eaker Fält, ordförande Biobank Sverige, tel. 018-15 19 20
sonja.eaker.falt@rbcuppsalaorebro.se

Fackliga företrädare
Karin Hellström, Vårdförbundet, 018-15 19 30, Marit Holmqvist, SACO, 018-15 19 18

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Skicka ansökan via länken nedan senast den 4/12-19. Vi vill att din ansökan ska innehålla personligt brev och meritförteckning.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare

Ansök till jobbet som IT-samordnare Regionalt biobankscenter, ref nr AS1206/2018

En ny etikprövningsmyndighet bildas

Den 1 januari ändras organisationen med de regionala etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas.

Etikprövningsmyndigheten är en nationell myndighet placerad i Uppsala. Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som sedan fördelar ut uppdragen till regionerna. Detta kommer innebära att multicenteransökan för biobank kan skickas till det RBC i den region där huvudansvarig forskare finns. Mer information om vilket RBC och ansökan enligt Multicenterprincipen ska skickas till finns på biobanksverige.se

Inbjudan till att delta vid FoU-Marknad Hälsa och Välfärd i Dalarna

Ta tillfället att presentera din pågående forskning, visa din verksamhet eller dela med dig av erfarenheter från era kvalitets- och utvecklingsarbeten.

Boka redan nu in den 16 januari 2019 i din kalender!

Dagen kommer att vara inramad av ett marknadstorg med representanter för verksamheter inom vård, omsorg och socialt arbete i Dalarna.
Vill du vara med i programmet?

Du kan delta med:
• muntlig presentation (15 minuter)/poster av forskning
• muntlig presentation (15 minuter)/poster av kvalitets- och utvecklingsarbete
• att visa din verksamhet och möta potentiella medarbetare på Marknadstorget.

Anmälan sker till Jan Florin via jfl@du.se eller 070-410 35 67 senast den 15 november 2018.
Ange vad du vill delta med och dina kontaktuppgifter.

Anmälan till work-shop i Uppsala Örebro sjukvårdsregion 15 november 2018

Målet med dagen är att informera och diskutera nuvarande processer, förbättringsområden och sjukvårdsregionala samarbeten för tillgång till befintliga vävnadsprov vid etikgodkänd forskning.

Tid: 15 november 2018
Plats: Örebro universitetssjukhus, Örebro
Lokal: Hörsal C3, Campus-USÖ (X-huset)

Program
09.30 – 10.00 Kaffe/te och smörgås

10.00 – 10.10 Välkommen

10.10 – 10.50 Biobanksavtal för befintliga prov , Lagkrav, hur går det till. Finns förbättringsområden och förslag? Therese Fagerqvist, RBC Uppsala Örebro

10.50 – 11.50 Uttagsprocesser för befintliga prov och , snabb inklusion av patienter vid kliniska  studier. , Hur fungerar det? Hanna Fransson,Landstinget i VärmlandKarin Johansson, Region Örebro län

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Tjänster och service för vävnadsprov, t ex , snittning och stansning. Finns alla tjänster tillgängliga i hela vår  sjukvårdsregion? Hur vill ni som användare få information och vilka tjänster och service finns? Helena Hermelin Landstinget Dalarna, Maria Svensson Region Örebro län

14.00 – 14.40 Tillgång till vävnadsprov från flera , huvudmän nationellt. Hur enkelt är det? Urologiska kliniken, En forskare berättar om sina erfarenheter Jonna Berggren Fridfeldt Region Örebro län

14.40 – 15.00 Fika

15.00 – 15.30 Diskussion – hur kan vi arbeta för att Alla underlätta tillgången till befintliga vävnadsprov?

15.30 – 15.50 Övriga frågor och sammanfattning

15.50 – 16.00 Avslutning

Work-shopen är avgiftsfri, men anmälan behövs för att kunna beräkna antal personer som kommer och om det finns kostönskemål.

Anmäl er här (senast 9 november):https://link.webropolsurveys.com/S/E06592B62EFBEF9C

Registerforskning 2018

Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och tillgängligt stöd för forskning.

Datum: 17 oktober 2018
Tid: Heldag
Plats: City Conference Centre (Folkets Hus), Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Anmälan: Anmälan hittar ni på http://www.delegia.com/registerforskning2018.
Sista anmälningsdag är 28 september.

Arrangör: Konferensen är en uppföljning av Forskardagen 2017 – konferensen för registerforskning. I år är Vetenskapsrådet huvudarrangör och genomför konferensen i samverkan med bland annat Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen.
Här kan du läsa mer om konferensen https://www.registerforskning.se/registerforskning-2018/