Biobanksregister

Regionala biobanksregister
Information till regionernas biobanker om överföring av information till Svenska biobanksregistret hänvisas till Inera.

Svenska biobanksregistret – SBR
Det svenska biobanksregistret är regionernas gemensamma register för alla sparade biobanksprov tagna inom vården i Sverige. SBR är till för att underlätta den administration som biobankslagen ger upphov till. Det svenska biobanksregistret är också ett stöd för att kunna hantera medborgarnas samtyckesbeslut.

Inera AB förvaltar det svenska biobankregistret sedan 2009.

Regionala biobankscentrum arbetar tillsammans med regionerna och Inera med att införa registret som fortfarande är i en uppbyggnadsfas. Mer information hänvisas till Ineras webbsida (https://www.inera.se/tjanster/biobanksregistret/)