Biobanksutbildning den 22-23 november, 2017 i Uppsala

I november arrangerar RBC Uppsala och Uppsala Biobank nästa sjukvårdsregionala biobanksutbildning på Eklundshof i Uppsala. Klicka på inbjudan nedan för mer information.  Ett fullständigt program med inbjudan och priser kommer i början på hösten