Kategoriarkiv: Okategoriserade

Ny biobanksrapport för Uppsala Örebro

Rapporten är en sammanställning av statistik och information för år 2018 inom biobanksområdet i Sverige och i samverkansregionen Uppsala Örebro. Rapporten är framtagen av Regionalt biobankscentrum (RBC) i Uppsala Örebro och flera av underlagen är inhämtade med hjälp av regionernas biobankssamordnare.

Detta är den andra versionen av rapporten och syftar bland annat till att fungera som underlag för framtida statistikrapportering och för att bättre kunna göra uppföljningar inom biobanksområdet. Den syftar även till att skapa medvetenhet kring biobanksarbetet för
verksamhetschefer och beslutsfattare, akademi och företag.

Covid-19: Förturshantering av biobanksansökningar i samband med covid-19

Med anledning av den rådande situationen har Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus)  och Etikprövningsmyndigheten (https://etikprovningsmyndigheten.se/ gått ut med information om förturshantering av ansökningar kopplade till covid-19.

Då forskning om covid-19 är mycket angelägen och av stor betydelse för folkhälsan har samtliga regioners biobanker gemensamt beslutat att biobanksansökningar med anknytning till covid-19 ska prioriteras den närmaste tiden. Flera biobanker kan även erbjuda förturshantering gällande provinsamling.  

Ett flertal förfrågningar har redan inkommit till våra samverkansregioner runt om i landet och samtliga biobankssamordnare och Regionala biobankscentrum (RBC) kommer vara behjälpliga för att klara en så kort handläggningstid som möjligt. Målet är att ha ansökan klar inom en vecka

Förturshantering av biobanksansökningar innebär att forskningsstudien tidigt, helst redan i planeringsstadiet, kontaktar aktuell biobankssamordnare eller aktuellt Regionalt biobankscentrum (RBC) för rådgivning, så att handläggning av avtal kan planeras.

RBC Uppsala Örebro inför nytt ärendehanteringssystem

För att få en effektivare hantering av avtal och bättre överblick av inkomna förfrågningar kommer ansökningar och e-post till oss på RBC Uppsala Örebro, från och med 17 januari, 2020 hanteras genom ärendehanteringssystemet Easit GO hos Region Uppsala.

Du kan fortsätta kontakta oss som vanligt på rbc@rbcuppsalaorebro.se med frågor och/eller multicenteransökningar. Den enda förändringen blir att en bekräftelse på att vi skapat ett ärende med ärendenummer för din räkning kommer skickas ut.

Förändringar gällande biobanksansökningar enligt Multicenterprincipen

Den 1 januari ändras organisationen med de regionala etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas.

Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som sedan fördelar ut uppdragen till regionerna.

Detta kommer innebära att multicenteransökningar för studier med etikgodkännande efter den 1 januari 2019 ska skickas till Regionalt Biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där forskningshuvudmannen/ huvudansvarig forskare/prövare är lokaliserad.

För studier med etikgodkännande innan den 1 januari 2019, ska ansökan skickas till Regionalt Biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där etikprövningen är utförd.

Om du har frågor eller behöver vägledning med din ansökan så kontakta oss på Regionalt Biobankscentrum (RBC) i Uppsala Örebro.

Förändring i Biobankslagen januari 2019

Från den 1 januari 2019 sker en förändring i Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården (biobankslagen).

Förändringen sker med anledning av anpassning av svensk lagstiftning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar och handlar om ett utökat undantag från lagens tillämpningsområde.

Du kan läsa mer om förändringen på Biobank Sverige webbplats HÄR >>