E-learning om biobankslagen

Läkemedelsakademin, Nationella biobanksrådet, ASCRO och LIF har i ett samarbete tagit fram en grundläggande utbildning i biobankslagen.

Mer information om utbildningen som grundar sig på material framtaget av Nationella biobanksrådet finns på Läkemedelsakademins hemsida. (Länk: https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/e-learning-biobankslagen-och-provhantering-i-kliniska-provningar/  )