Elektronisk blankett för utlämnande av biobanksprov

Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tagit fram en elektronisk blankett för ”Anmälan om utlämnande av prover från biobank”.  Den elektroniska blanketten finns på www.ivo.se