En ny etikprövningsmyndighet bildas

Den 1 januari ändras organisationen med de regionala etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas.

Etikprövningsmyndigheten är en nationell myndighet placerad i Uppsala. Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som sedan fördelar ut uppdragen till regionerna. Detta kommer innebära att multicenteransökan för biobank kan skickas till det RBC i den region där huvudansvarig forskare finns. Mer information om vilket RBC och ansökan enligt Multicenterprincipen ska skickas till finns på biobanksverige.se