En ny etikprövningsmyndighet bildas

Den 1 januari ändras organisationen med de regional etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas.

Etikprövningsmyndigheten är en nationell myndighet placerad i Uppsala. Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som sedan fördelar ut uppdragen till regionerna. Detta kommer innebära att multicenteransökan för biobank kan skickas till det RBC i den region där huvudansvarig forskare finns eller i den sjukvårdsregion där etikansökan genomförts. Mer information om vilket RBC, ansökan enligt Multicenterprincipen ska skickas till kommer under december på http://biobanksverige.se/