Regionalt biobanksråd

Regionala biobanksrådet håller ett möte onsdagen den18 mars 2015 i Karlstad.

Tid: 10:00-16:00 Kaffe serveras från klockan  09:30
Plats: Centralsjukhuset, Karlstad
Lokal: Paris

Anmäl dig här: Susan.okhravi.lind@akademiska.se

Karta