Regionalt biobanksråd 131018

 Mötesdata

Tid: 18 oktober 2013 kl.10.00 – 16.00 kaffe serveras från klockan 09.30
Plats: RBC, Uppsala Science park 54A (4 tr).
Lokal: Stora 4:an
Anmäl dig till : anna.pedersen@akademiska.se