Regionalt biobanksråd, möte den 20 maj 2016, Örebro

 

Regionalt biobanksråd håller ett möte fredagen den 20 maj 2016 i Örebro.
Tid: 10:00-16:00 kaffe serveras från klockan 09:30
Plats:Campus-USÖ (X-huset), Universitetssjukhuset Örebro, Södra Grev Rosengatan 30
Lokal: C2202, plan 2

Anmäl dig här : susan.okhravi.lind@akademiska.se