Regionalt nätverk för samordning av kliniska prövningar för cancer

Mötesdata

Tid:14 oktober 2014 kl.10.00 – 16.00 kaffe serveras från klockan 09.30

Plats: RBC, Uppsala Science park 54A(4tr) Lokal: Stora 4:an

Anmäl dig till: anna.pedersen@akademiska.se