Regionalt nätverk för samordning av kliniska prövningar för cancer

Nätverksträff för forskningssjuksköterskor inom klinisk forskning håller ett möte torsdagen den 10/9 2015 kl 10:00-15:30 på Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54-A plan 4, Uppsala. Sista anmälningsdagen är den 7/9.

Anmäl dig till:  Birgitta.Sundberg@akademiska.se

Vid frågor kontakta Birgitta.Sundberg@akademiska.se