Regionalt nätverk för samordning av kliniska prövningar för cancer

Nätverksträff för forskningssjuksköterskor inom klinisk forskning håller ett möte torsdagen den 10 september 2015 i Uppsala.

Tid: 10:00-15:30 kaffe serveras från klockan 09:30

Plats: Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54-A, Uppsala

Lokal: Regionalt cancercentrum, Plan 3

Anmäl dig här: birgitta.sundberg@akademiska.se