Regionalt nätverk för samordning av kliniska prövningar för cancer

Nätverksträff för forskningssjuksköterskor inom klinisk forskning håller ett möte torsdagen den 16/4 april 2015 kl 10:00-15:30 på Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54-A plan 3, Uppsala.

Sista anmälningsdagen är den 10 april. Anmäl dig till:  susan.okhravi.lind@akademiska.se

Vid frågor kontakta susan.okhravi.lind@akademiska.se