Forskning

Lab Technician Working with CentrifugeSveriges biobanker är en viktig gemensam hälsoresurs. Ett av biobankslagens syften är att främja forskning på biobanksprov samtidigt som provgivarens egen vård prioriteras och dennes säkerhet och integritet skyddas.

Sveriges landsting/regioner har gemensamma principer och rutiner för reglering av tillgång till biobanks­prov. Därmed finns det nationellt framtagna avtalsmallar samt instruktioner till dessa, föreskrifter och policydokument gällande tillgång till provsamling och utlämnande av prov och personuppgifter.

Det framtagna materialet förvaltas och uppdateras av Nationellt biobanksråd och finns att tillgå på  biobanksverige.se.

Tillgång till prov för forskning

Vid forskning på biobanksprov kan ansöknings-förfarandet se olika ut beroende på om det är en singel eller multicenterstudie samt om studien baseras på nyinsamlade eller befintliga prov. För vägledning kontakta Biobankssamordnaren i ditt landsting eller Regionalt biobankscentrum.

Vanliga frågor och svar finns det på biobanksverige.se  under fliken ”frågor och svar” i menyn.

Avtalsmallar

Information om
tillgång till prov- singelcenter och befintliga prov

Information om
tillgång till prov – multicenterstudier

Personer inom biobanksområdet-
Vem gör vad?

Summary in English