Forskning

Lab Technician Working with CentrifugeSveriges biobanker är en viktig gemensam hälsoresurs. Ett av biobankslagens syften är att främja forskning på biobanksprov samtidigt som provgivarens egen vård prioriteras och dennes säkerhet och integritet skyddas.

Sveriges regioner har gemensamma principer och rutiner för reglering av tillgång till biobanks­prov. Därmed finns det nationellt framtagna avtalsmallar samt instruktioner till dessa, föreskrifter och policydokument gällande tillgång till provsamling och utlämnande av prov och personuppgifter.

Det framtagna materialet förvaltas och uppdateras av Biobank Sverige (tidigare Nationella  biobanksrådet) och finns att tillgå på  biobanksverige.se.

Tillgång till prov för forskning
Vid forskning på biobanksprov kan ansöknings-förfarandet se olika ut beroende på om det är en singel- eller multicenterstudie samt om studien baseras på nyinsamlade eller befintliga prov. För vägledning kontakta Biobankssamordnaren i din region eller Regionalt biobankscentrum.

Vanliga frågor och svar finns det på biobanksverige.se  under fliken ”frågor och svar” i menyn.

Avtalsmallar

Ansöka om prov

Ansöka om prov enligt Multicenterprincipen

Personer inom biobanksområdet-
Vem gör vad?

In English