Inbjudan till att delta vid FoU-Marknad Hälsa och Välfärd i Dalarna

Ta tillfället att presentera din pågående forskning, visa din verksamhet eller dela med dig av erfarenheter från era kvalitets- och utvecklingsarbeten.

Boka redan nu in den 16 januari 2019 i din kalender!

Dagen kommer att vara inramad av ett marknadstorg med representanter för verksamheter inom vård, omsorg och socialt arbete i Dalarna.
Vill du vara med i programmet?

Du kan delta med:
• muntlig presentation (15 minuter)/poster av forskning
• muntlig presentation (15 minuter)/poster av kvalitets- och utvecklingsarbete
• att visa din verksamhet och möta potentiella medarbetare på Marknadstorget.

Anmälan sker till Jan Florin via jfl@du.se eller 070-410 35 67 senast den 15 november 2018.
Ange vad du vill delta med och dina kontaktuppgifter.