Länkar

Regionala biobankscentra
Din region
Din e-biobank
Etikprövningsmyndigheten
Datainspektionen, DI
Läkemedelsindustriföreningen, LIF
Vetenskapsrådet
Uppsala Biobank, UBb
Dalarna Biobank
Gävle Biobank
Sörmland Biobank
Värmland Biobank
Västmanland Biobank
Örebro Biobank