Ny biobanksrapport för Uppsala Örebro

Rapporten är en sammanställning av statistik och information för år 2018 inom biobanksområdet i Sverige och i samverkansregionen Uppsala Örebro. Rapporten är framtagen av Regionalt biobankscentrum (RBC) i Uppsala Örebro och flera av underlagen är inhämtade med hjälp av regionernas biobankssamordnare.

Detta är den andra versionen av rapporten och syftar bland annat till att fungera som underlag för framtida statistikrapportering och för att bättre kunna göra uppföljningar inom biobanksområdet. Den syftar även till att skapa medvetenhet kring biobanksarbetet för
verksamhetschefer och beslutsfattare, akademi och företag.