Anmälan till work-shop i Uppsala Örebro sjukvårdsregion 15 november 2018

Målet med dagen är att informera och diskutera nuvarande processer, förbättringsområden och sjukvårdsregionala samarbeten för tillgång till befintliga vävnadsprov vid etikgodkänd forskning.

Tid: 15 november 2018
Plats: Örebro universitetssjukhus, Örebro
Lokal: Hörsal C3, Campus-USÖ (X-huset)

Program
09.30 – 10.00 Kaffe/te och smörgås

10.00 – 10.10 Välkommen

10.10 – 10.50 Biobanksavtal för befintliga prov Therese Fagerqvist, Lagkrav, hur går det till. RBC Uppsala Örebro Finns förbättringsområden och förslag?

10.50 – 11.50 Uttagsprocesser för befintliga prov och Hanna Fransson, snabb inklusion av patienter vid kliniska Landstinget i Värmland studier. Karin Johansson, Hur fungerar det? Region Örebro län

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Tjänster och service för vävnadsprov, t ex Helena Hermelin, snittning och stansning. Landstinget Dalarna Finns alla tjänster tillgängliga i hela vår Maria Svensson, sjukvårdsregion? Hur vill ni som användare Region Örebro län få information och vilka tjänster och service finns?

14.00 – 14.40 Tillgång till vävnadsprov från flera Jonna Berggren Fridfeldt, huvudmän nationellt. Hur enkelt är det? Urologiska kliniken, En forskare berättar om sina erfarenheter Region Örebro län

14.40 – 15.00 Fika

15.00 – 15.30 Diskussion – hur kan vi arbeta för att Alla underlätta tillgången till befintliga vävnadsprov?

15.30 – 15.50 Övriga frågor och sammanfattning

15.50 – 16.00 Avslutning

Work-shopen är avgiftsfri, men anmälan behövs för att kunna beräkna antal personer som kommer och om det finns kostönskemål.

Anmäl er här:https://link.webropolsurveys.com/S/E06592B62EFBEF9C

Registerforskning 2018

Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och tillgängligt stöd för forskning.

Datum: 17 oktober 2018
Tid: Heldag
Plats: City Conference Centre (Folkets Hus), Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Anmälan: Anmälan hittar ni på http://www.delegia.com/registerforskning2018.
Sista anmälningsdag är 28 september.

Arrangör: Konferensen är en uppföljning av Forskardagen 2017 – konferensen för registerforskning. I år är Vetenskapsrådet huvudarrangör och genomför konferensen i samverkan med bland annat Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen.
Här kan du läsa mer om konferensen https://www.registerforskning.se/registerforskning-2018/

Save the date! Nationell Biobankskonferens 2019 i Göteborg

För andra gången anordnar Biobank Sverige en nationell biobankskonferens. Under dagarna samlas runt 250 deltagare för att presentera och diskutera biobanksfrågor i Sverige. Vi får information om sjukvårdsintegrerad biobankning, den nya biobankslagen och ISO-standarden, IT-innovationer, den nationella satsningen Biobank Sverige, aktuell forskning och mycket mer. Under kvällens middag finns det möjlighet att fortsätta diskussionerna med kollegor från hela landet.

När: 26–27 mars 2019
Var: Svenska Mässan, Göteborg

Konferensen är en mötesplats för forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet.
Nationell biobankskonferens arrangeras av Biobank Sverige (www.biobanksverige.se). Biobank Väst är 2019 års regionala värd.
Boka in dagarna redan nu så hoppas vi på att ses i mars!

Work-shop i Uppsala Örebro sjukvårdsregion 15 november 2018

Möjligheter och utmaningar för tillgång till befintliga vävnadsprov

Den 15 november är det dags för en sjukvårdsregional work-shop på Örebro universitetssjukhus för att nätverka och utbyta erfarenheter vad gäller rutiner och logistik för tillgång till befintliga vävnadsprov. Skicka gärna en intresseanmälan (ej bindande) till e-post: rbc@rbcuppsalaorebro.se

Program och anmälan kommer i slutet av augusti 2018. Work-shopen är kostnadsfri – lunch och fika ingår.

Torsdag 15 november kl 10 – 16

  • Uttagsprocesser för biobanksprov vid snabb inklusion av patienter i en klinisk studie
  • Tjänster och service i sjukvårdsregionen gällande vävnadsprov – t.ex. snittning, stansning
  • Tillgång till vävnadsprov: Varför kostar det och vad är det som kostar?
  • Tillgång till vävnadsprover ifrån flera huvudmän –hur enkelt är det? En forskare berättar.
  • Vid varje programpunkt kommer det att finnas utrymme för frågor och diskussioner

Work-shopen riktar sig främst till biomedicinska analytiker inom patologi, forskningssjuksköterskor, forskare, forskarstudenter, läkare och annan personal som arbetar med befintliga vävnadsprov