Ny biobanksrapport för Uppsala Örebro

Rapporten är en sammanställning av statistik och information för år 2018 inom biobanksområdet i Sverige och i samverkansregionen Uppsala Örebro. Rapporten är framtagen av Regionalt biobankscentrum (RBC) i Uppsala Örebro och flera av underlagen är inhämtade med hjälp av regionernas biobankssamordnare.

Detta är den andra versionen av rapporten och syftar bland annat till att fungera som underlag för framtida statistikrapportering och för att bättre kunna göra uppföljningar inom biobanksområdet. Den syftar även till att skapa medvetenhet kring biobanksarbetet för
verksamhetschefer och beslutsfattare, akademi och företag.

Covid-19: Förturshantering av biobanksansökningar i samband med covid-19

Med anledning av den rådande situationen har Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus)  och Etikprövningsmyndigheten (https://etikprovningsmyndigheten.se/ gått ut med information om förturshantering av ansökningar kopplade till covid-19.

Då forskning om covid-19 är mycket angelägen och av stor betydelse för folkhälsan har samtliga regioners biobanker gemensamt beslutat att biobanksansökningar med anknytning till covid-19 ska prioriteras den närmaste tiden. Flera biobanker kan även erbjuda förturshantering gällande provinsamling.  

Ett flertal förfrågningar har redan inkommit till våra samverkansregioner runt om i landet och samtliga biobankssamordnare och Regionala biobankscentrum (RBC) kommer vara behjälpliga för att klara en så kort handläggningstid som möjligt. Målet är att ha ansökan klar inom en vecka

Förturshantering av biobanksansökningar innebär att forskningsstudien tidigt, helst redan i planeringsstadiet, kontaktar aktuell biobankssamordnare eller aktuellt Regionalt biobankscentrum (RBC) för rådgivning, så att handläggning av avtal kan planeras.

RBC Uppsala Örebro inför nytt ärendehanteringssystem

För att få en effektivare hantering av avtal och bättre överblick av inkomna förfrågningar kommer ansökningar och e-post till oss på RBC Uppsala Örebro, från och med 17 januari, 2020 hanteras genom ärendehanteringssystemet Easit GO hos Region Uppsala.

Du kan fortsätta kontakta oss som vanligt på rbc@rbcuppsalaorebro.se med frågor och/eller multicenteransökningar. Den enda förändringen blir att en bekräftelse på att vi skapat ett ärende med ärendenummer för din räkning kommer skickas ut.

Förändringar gällande biobanksansökningar enligt Multicenterprincipen

Den 1 januari ändras organisationen med de regionala etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas.

Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som sedan fördelar ut uppdragen till regionerna.

Detta kommer innebära att multicenteransökningar för studier med etikgodkännande efter den 1 januari 2019 ska skickas till Regionalt Biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där forskningshuvudmannen/ huvudansvarig forskare/prövare är lokaliserad.

För studier med etikgodkännande innan den 1 januari 2019, ska ansökan skickas till Regionalt Biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där etikprövningen är utförd.

Om du har frågor eller behöver vägledning med din ansökan så kontakta oss på Regionalt Biobankscentrum (RBC) i Uppsala Örebro.

Förändring i Biobankslagen januari 2019

Från den 1 januari 2019 sker en förändring i Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården (biobankslagen).

Förändringen sker med anledning av anpassning av svensk lagstiftning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar och handlar om ett utökat undantag från lagens tillämpningsområde.

Du kan läsa mer om förändringen på Biobank Sverige webbplats HÄR >>

Regionalt Biobankscentrum Uppsala Örebro söker IT-samordnare

Referensnr AS1206/2018
Sista ansökan 5 dec 2018
Förvaltning Akademiska Sjukhuset
Arbetsplats Regionalt cancercentrum

Regionalt biobankscentrum (RBC) Uppsala-Örebro är ett av Sveriges sex regionala biobankscentrum (www.rbcuppsalaorebro.se). RBC är ett sjukvårdsregionalt kompetenscentrum för landstingens/regionernas biobanksorganisation, vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och allmänhet i frågor som berörs av biobankslagen.

RBC samordnar även flera sjukvårdsregionala projekt för att förbättra möjligheterna att bedriva medicinsk forskning involverande biobanksprov. De sex regionala biobankcentrumen ingår i det nationella samarbetsorganet Biobank Sverige (www.biobanksverige.se).

Vår verksamhet
Regionalt biobankscentrum (RBC) är en gemensam resurs för landstingen i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Vi arbetar både nationellt och sjukvårdsregionalt med frågor som berörs av biobankslagen och biobanksinfrastruktur. RBC ligger organisatoriskt under Regionalt cancercentrum (RCC) och vi är belägna på Uppsala Science Park område intill Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ditt uppdrag
Den aktuella tjänsten innebär bl.a. att ge stöd till landstingen/regionen i Uppsala Örebro sjukvårdsregion vid införande av Svenska biobanksregistret och när registret är infört, ge support till landstingen/regionerna och RBC gällande registret, medverka och arbeta med nya krav gällande behov av utveckling och hantera förfrågningar till registret.
medverka i sjukvårdsregionala och nationella projekt för framtagande av plan och genomförande av en nationell sjukvårdsintegrerad IT-infrastruktur för biobanker för forskning.
arbete med kravdokumentation genom att kunna omvandla verksamhetens (RBCs och landstingen/regionens) behov till krav, exempelvis ärendesystem för biobanksansökningar och handläggning av dem.
hantera avtal gällande IT-system och licenser
samordna verksamhetens behov och hantera frågor för uppfyllande av dataskyddsförordningen (GDPR). Denna arbetsuppgift gäller både för RBC och RCC.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom systemvetenskap, medicinsk informatik eller annan likvärdig utbildning
arbetat med informationsmodeller, integration och kravdokumentation
ett stort intresse och engagemang för utveckling och samordning inom IT-området
har erfarenhet av att samordna eller leda projekt
har erfarenhet av praktiskt arbete som utvecklare, IT-arkitekt eller motsvarande inom vårdsektorn och/eller klinisk forskning
akademisk utbildning inom systemvetenskap, medicinsk informatik eller annan likvärdig utbildning.

Det är meriterande om du har:
arbetat med biobanksfrågor, kvalitetsregister och/eller forskning och utveckling och erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
arbetat med IT-arkitektur inom vården och har erfarenhet av modern IT arkitektur teknologier för att koppla mellan olika system.
erfarenhet av moln teknologier för säkrad datahantering
erfarenheter eller kännedom av nationella infrastrukturer inom e-hälsa

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna ställer krav på mycket god för­måga och lyhördhet att hantera flera intressenters olika önskemål, liksom att kunna leda och medverka i team. Du har mycket god förmåga att kommunicera på ett tydligt och enkelt sätt samt dokumentera, på såväl svenska som engelska i båda tal och skrift. Du har förmåga att ta initiativ till och vara drivande i utvecklingsdiskussioner samt kunna skapa möjligheter och lösningar även när det finns hinder och problem.

Vi erbjuder
Tillsvidaretjänst på 100%, 90% vid RBC och 10% vid RCC.

Vill du veta mer?
Sonja Eaker Fält, ordförande Biobank Sverige, tel. 018-15 19 20
sonja.eaker.falt@rbcuppsalaorebro.se

Fackliga företrädare
Karin Hellström, Vårdförbundet, 018-15 19 30, Marit Holmqvist, SACO, 018-15 19 18

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Skicka ansökan via länken nedan senast den 4/12-19. Vi vill att din ansökan ska innehålla personligt brev och meritförteckning.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare

Ansök till jobbet som IT-samordnare Regionalt biobankscenter, ref nr AS1206/2018