Sjukvårdsintegrerad insamling av vätskebaserade prov

Information till forskare

Erbjudandet

Sjukvårdsintegrerad biobankning av vätskebaserade prov innebär att insamling och hantering av prov för forskning stödjer sig på befintliga strukturer inom rutinsjukvården. Det medför att prov får samma höga kvalitet som vårdprov och att man automatiskt får en spårbarhet av provhanteringen och information om hur provet har hanterats. Rutinsjukvården har en högkvalitativ långsiktig infrastruktur för insamling och hantering av prov för vård som kräver kompetent personal dygnet runt, standardisering, spårbarhet och dokumentation. Insamling och biobankning av forskningsprov sker i enlighet med biobankslagen och kan användas i etikgodkända projekt med inhämtat patientsamtycke. Mer information

Att tänka på

  • Om provsamlingen ske i fler än ett landsting/region måste detta framgå i etikansökan.
  • Ta kontakt med en biobankservice i god tid innan planerad studiestart (se nedan).
  • Insamling av prov (oavsett hur det görs) är förenat med kostnader. För mer information om kostnader kontakta en biobankservice (se nedan).

För att komma igång med provinsamling inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion

  • Kontakta i första hand den biobanksservice i det landsting/region där du är aktiv som forskare. Om du inte tillhör något landsting/region, ta kontakt med Uppsala eller Örebro.

Kontaktuppgifter Biobanksservice                                                       

Har sjukvårdsintegrerad hantering

Har idag inte sjukvårdsintegrerad hantering men kan erbjuda rådgivning

Om provinsamling ska ske även utanför Uppsala Örebro sjukvårdsregion

  • Forskare kontaktar i första hand aktuell Biobanksservicen i den sjukvårdsregion där etikprövningen kommer eller har genomförts. Kontaktuppgifter hittas på Biobanksverige.se under ”Forskning”.
  • Denna biobanksservice kan bistå forskaren med bl.a planering och uppstart av provinsamlingen