Registerforskning 2018

Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och tillgängligt stöd för forskning.

Datum: 17 oktober 2018
Tid: Heldag
Plats: City Conference Centre (Folkets Hus), Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Anmälan: Anmälan hittar ni på http://www.delegia.com/registerforskning2018.
Sista anmälningsdag är 28 september.

Arrangör: Konferensen är en uppföljning av Forskardagen 2017 – konferensen för registerforskning. I år är Vetenskapsrådet huvudarrangör och genomför konferensen i samverkan med bland annat Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen.
Här kan du läsa mer om konferensen https://www.registerforskning.se/registerforskning-2018/