Samtycke angående sparande av biobanksprov

Nu finns en sammanställning över antalet nej-talonger och samtycke för sparande av biobanksprov gällande år 2013 framtagen. Siffrorna är inhämtade från landstingens laboratorium av Regionalt biobankscentrum (RBC) i samarbete med landstingens biobankssamordnare i Uppsala Örebro sjukvårdsregion.

Nej-talonger 2013