Save the date! Nationell Biobankskonferens 2019 i Göteborg

För andra gången anordnar Biobank Sverige en nationell biobankskonferens. Under dagarna samlas runt 250 deltagare för att presentera och diskutera biobanksfrågor i Sverige. Vi får information om sjukvårdsintegrerad biobankning, den nya biobankslagen och ISO-standarden, IT-innovationer, den nationella satsningen Biobank Sverige, aktuell forskning och mycket mer. Under kvällens middag finns det möjlighet att fortsätta diskussionerna med kollegor från hela landet.

När: 26–27 mars 2019
Var: Svenska Mässan, Göteborg

Konferensen är en mötesplats för forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet.
Nationell biobankskonferens arrangeras av Biobank Sverige (www.biobanksverige.se). Biobank Väst är 2019 års regionala värd.
Boka in dagarna redan nu så hoppas vi på att ses i mars!