Sjukvårdsregional biobanksutbildning 22-23 nov

Här finner du den slutliga agendan och kursprogrammet inför biobanksutbildningen som arrangeras av RBC Uppsala Örebro och Uppsala Biobank den 22-23 nov 2017. Till inbjudan