Sjukvårdsregional biobanksutbildning i Uppsala 23 maj

Uppsala Biobank arrangerar tillsammans med Regionalt biobankscentrum en sjukvårdsregional biobanksutbildning i Uppsala.

Mer information finns på Uppsala Biobanks webbplats >>