Studieservice för kliniska prövningar i Uppsala-Örebroregionen – slutrapport från pilotprojektet

Ett pilotprojekt för att skapa en regional gemensam service vid intresseförfrågan och uppstart av kliniska prövningar är avslutat och en slutrapport är publicerad.

Den service som har tagits fram bygger på en modell med en gemensam ingång där den första förfrågan om en ny studie går via studieservicen på RCC och därefter till aktuell vårdprogramgrupp som gör en första bedömning av studien utifrån ett antal kriterier. Modellen har testats i pilotform i några studier inom bröst och lungcancer.

Slutrapporten visar att modellen både förenklar och underlättar uppstart inom en rimlig svarstid och innehåller även ett handlingsprogram för implementering och utveckling av modellen.

Läs mer om projektet