Utbildning klinisk forskning och prövning i praktiken

INBJUDAN TILL UPPDRAGSUTBILDNING, 15 HP VID ÖREBRO UNIVERSITET HT-2016-VT-2017

EN KURS FÖR DIG INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOM VILL ÖKA DINA KUNSKAPER KRING KLINISKA STUDIER OCH GOOD CLINICAL PRACTICE (GCP)

Kursens syfte är att de studerande ska tillägna sig kunskaper inom forskningsetiska principer och vetenskaplig metodik samt statistik. Att utifrån dessa kunskaper om den vetenskapliga processen, kunna medverka till att forskningsprojekt och kliniska studier utförs enligt gällande lagar, riktlinjer och GCP standard. På så sätt garanteras deltagande forskningspersoners integritet och säkerhet samt forskningsdata och studier av hög kvalitet.

Till inbjudan