Utlysning av forskningsanslag till klinisk forskning

Sjukvårdsregionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen utlyser årligen forskningsanslag till klinisk forskning för medarbetare vid regioner i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.

Utlysningen är öppen 15 augusti till 15 september 2020 https://www.researchweb.org/is/rfr