Vårdgivare

Biobankslagen innebär att patienter/provgivare måste informeras om – och ge sitt samtycke till – att deras prov får sparas och för vilka ändamål proven får användas. Regionerna har utarbetat gemensamma rutiner för hur lagen bör tillämpas vad gäller bl.a roller och ansvarsfördelning och informations- och samtyckesordning.

Informationsmaterialet förvaltas och uppdateras av Biobank Sverige. Uppdaterat informationsmaterial till personal samt information att lämna till patienter eller för väntrummet finns att hämta på biobanksverige.se/alladokument

För att prov ska få sparas krävs det att patienten/provgivaren kan ge ett informerat samtycke. Detta innebär att du som personal måste informera patienten/provgivaren om att prov kommer att sparas och varför. Om patienten/provgivaren ej samtycker till att prov sparas eller används till vissa ändamål, ska en Nej-talong fyllas i av patienten. Nej-talonger finns att hämta på biobanksverige.se.

Har du som personal frågor om biobankslagen och biobanker kan du vända dig till din regions biobankssamordnare. Biobankssamordnaren är utsedd att samordna biobankerna i den egna regionen och kan svara på frågor från personal, forskare, studenter m.fl. Kontaktuppgifter till regionernas Biobanksamordnare.

Under frågor och svar ovan finns svar på många vanliga frågor för dig som är personal. Om du ska ta prov till en forskningsstudie läs även information under fliken forskning.